Restauratie

Onder restaureren versta ik dat gebouwen of onderdelen van gebouwen zoveel mogelijk in de oude staat hersteld kunnen worden en het oorspronkelijke karakter van het gebouw zoveel mogelijk behouden blijft.

Voor het restaureren gebruiken we dezelfde ambachtelijke technieken zoals men vroeger gebruikte voor Koper, Lood en Zink. Indien nodig passen wij een andere techniek toe wanneer de uitstraling of waterdichtheid dit verlangt.

Onder restauratiewerk kan worden verstaan:

Goten en daken

Reparatie en/of herstellen van Koper, Lood en Zink.

Hemelwaterafvoeren

  • Het uit één stuk buigen van bochten in loden hemelwaterafvoeren op traditionele wijze
  • Hemelwaterafvoeren voorzien van details in de vorm van bijvoorbeeld geperste motieven

Ornamenten

Ontvangbakken, ossenogen, windhanen op kerken, pironnen/pinakels.

Koperslager werk

Repareren of vervangen van koperwerk

Indien restaureren van het bovenstaande werk niet meer mogelijk/haalbaar is, kunnen wij dit desgewenst opnieuw vervaardigen.

Dit zal zoveel mogelijk met de hand in eigen werkplaats worden gemaakt om zo de kwaliteit te garanderen

»Voor al uw ambachtelijk koper-, lood- en zinkwerk.«

Dennis van den Heuvel
Groene Kruisstraat 9
3201 CA Spijkenisse

© 2019 Dennis van den Heuvel

Realisatie: DiscoverDesign.nl